Podatek liniowy

Jest to podatek, który jest chętnie wybierany przez przedsiębiorcę jeżeli chodzi o opodatkowanie dochodów firmy, mimo że pozbawia on wszelkich ulg podatkowych. W roku 2019 właściciele firm zyskali więcej czasu na ewentualną decyzję jeśli chodzi o zmianę opodatkowania. Kto może skorzystać z podatku liniowego?

Podatek liniowy jest dobrą opcją dla przedsiębiorcy jeśli jego miesięczne dochody wynoszą mniej więcej 8-9 tysięcy złotych. Jeżeli taki przedsiębiorca wybrałby opcję skali podatkowej to od części swoich zarobków musiałby odprowadzić 18% podatku, a od drugiej części 32%. Jeżeli chodzi o granicę tych dwóch stawek to wynosi ona 85 528zł. Jeżeli ją przekroczymy, to płacimy więcej. Jeśli zaś wybierzemy podatek liniowy to możemy płacić mniejszy podatek. Wybór takiego podatku wiąże się oczywiście z złożeniem pisemnego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Więcej na ten temat znajdziesz np. na https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Zmiany w 2019 roku

Do końca 2018 roku przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą w trakcie roku, mógł złożyć oświadczenie w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast jeżeli ktoś chciał kontynuować opodatkowanie w stawce liniowej miał czas tylko do 20 stycznia. W 2019 roku nastąpiły zmiany i wszyscy, którzy chcą złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego mają czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który przyniósł im pierwsze przychody.

Co można odliczyć od tego podatku?

Od podatku liniowego można odliczyć parę rzeczy. Do nich zalicza się między innymi zapłacone składki zdrowotne. Ponadto można jeszcze odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, składki na konto emerytalne IKZE oraz stratę z lat ubiegłych.

Ograniczenia podatku liniowego

Jeżeli chcesz jako przedsiębiorca wybrać podatek liniowy to musisz pamiętać, że nie ma żadnej kwoty, która zmniejszy twój podatek. Nie możesz również korzystać z ulg dla rozliczających się przy pomocy skali podatkowej (18%; 32%). Nie ma również opcji rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Jeśli wykonujesz usługi odpowiadające czynnościom, które co najmniej jeden z twoich wspólników wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy w danym roku podatkowym nie możesz wybrać opodatkowania podatkiem liniowym. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność i osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę to musisz złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe.

Zaliczka na podatek dochodowy

Przy wyborze tego opodatkowania masz obowiązek odprowadzać miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli jesteś małym podatnikiem albo zaczynasz dopiero swoją działalność to masz prawo skorzystać z odprowadzania kwartalnego.

Mały podatnik to taki, którego roczne dochody za rok ubiegły nie przekroczyły 1,2 mln euro (5,135 mln złotych) według kursu Narodowego Banku Polskiego z 1 października ubiegłego roku.

Uproszczenie wpłat

Od 2018 roku z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochody jest zwolniony przedsiębiorca, którego zaliczka nie przekracza 1000 złotych. Jeżeli twoja firma istnieje co najmniej dwa lata to masz możliwość z korzystania z zaliczki w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego. Pamiętaj, że jeśli decydujesz się już na podatek liniowy to jesteś zobowiązany do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

PIT-36L

Jeśli wybrałeś już podatek liniowy to musisz rozliczyć się z dochodów za pomocą formularza deklaracji PIT-36L. Jeśli natomiast masz inne źródła dochodów to musisz złożyć również inne formularze (np. Jeśli pracujesz na etacie to będzie to PIT-37).

Dodaj komentarz